Ingeniør Huset

Overdækningen ved Ingeniørhuset rummer i den ene ende et aflåseligt aflukke for tom emballage m.v. Overdækningen rummer  tillige 108 pladser for cykler der under hensyn til pladsforholdene på stedet er vinklet 45°. Den samlede systembredde har således kunnet holdes på kun 288 cm, med udhæng 318 cm.

Overdækningen har et let og svævende glastag der afleder regnvand til en tagrende placeret i midten af overdækningen. Under tagrenden er der monteret et LED linjearmatur i hele overdækningens længde. Aflukket for emballage og renovation er beklædt med perforerede aluminiumsplader.

Hele konstruktioen og de perforerede plader er pulverlakerede i en mørk grå tone som Ingeniørhusets vinduer og lette facadepartier.

For at få så mange cykelparkeringspladser som muligt er der leveret 68 pladser monteret i terræn af tilsvarende type som placeret i overdækningen.

 

For flere billeder af projektet tryk her