Størrelse og indretning

Modelbetegnelserne henviser til bredden, som definerer hvordan de enkelte modeller kan indrettes. F.eks. er model 12, 12x24cm = 288 cm bred, hvilket gør den velegnet til én række cykler i den ene side samt en række containere i den anden.

Model 8

Modulmål: 192 cm. (196 eller 201 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 8 er pt. den mindste overdækning vi tilbyder.
Den er meget velegnet til en enkelt række cykler eller som overdækning for affalds-
containere på langs eller tvæs.

Model 12

Modulmål: 288 cm. (292 eller 296 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 12 er en model der er meget velegnet som overdækning
for en enkelt række cykler og en række affaldscontainere på langs.
Eller som overdækning for ophold, som vist her.

Model 13

Modulmål: 312 cm. (316 eller 320 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 13 er meget velegnet som overdækning for en enkelt række cykler, med en række containere på langs eller for to rækker containere på hver side af en midtergang.
Fra midtergangen er adgang til indkast og håndtering af containere.

Model 16

Modulmål: 384 cm. (388 eller 392 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 16 er en model der er meget velegnet som overdækning for to rækker cykler eller en række cykler og containere på tværs.

Model 17

Modulmål: 408 cm. (412 eller 416 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 12 er en model der er meget velegnet som overdækning
for en enkelt række cykler og en række affaldscontainere på langs.

Model 17 er en model der er meget velegnet som overdækning for to rækker cykler, et rum på tværs med en eller to rækker af større
og mindre containere med et betjeningsareal, eller en række af cykler og et rum for en række af containere på langs med betjeningsareal.

Model 18

Modulmål: 432 cm. (436 eller 440 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 18 er en model der er meget velegnet som overdækning for to rækker cykler, et rum på tværs med en eller to rækker af større
og mindre containere med et betjeningsareal, eller en række af cykler og et rum for en række af containere på langs,

Model 22

Modulmål: 528 cm. (532 eller 536 cm med beklædning på 1 eller 2 sider.)

Model 22, er en model der er meget velegnet som overdækning for 2 rækker cykler med et indvendigt gangareal.
Modellen kan også indrettes med rum for containere eller med mindre depotrum på hver side af et indvendigt gangareal.
Endelig kan modellen virke som carport.

MAXI

Fleksibel Dybde, bredde og højde

I 2013 er der sammen med JQ Stålmontage A/S udviklet en maxi udgave af systemet.
Konstruktionen til Maxi-udgaven giver mulighed for at arbejde med langt større spændvidder.
Inovenit Maxi udføres altid i joint venture med JQ Stålmontage A/S.

Konstruktion

Inovenit har udviklet 3 forskellige typer konstruktioner, rammekonstruktion, søjlekonstruktion og kombineret konstruktion med rammer og søjler. Til konstruktionssystemerne findes en lang række dele, der giver den fleksibilitet der er et af systemets idéer.

Rammekonstruktioner

Basis for rammekonstruktionerne er systemrammer, der findes med forskellige højder og bredder i systemets modul på 24 cm. Systemrammerne opstilles typisk på nedstøbte fodbeslag. I toppen af rammerne monteres topbeslag for bæring af overdækningernes tage. Hvis der er åbne sider opstilles der søjler med en afstand, der p.t. er maksimum 2,88 meter.

Søjlekonstruktioner

Basis for søjlekonstruktioner er søjler med udkragning der bærer overdækningens tag. Søjlerne monteres typisk på fodbeslag der sikrer stabiliteten i 1 retning, hvorfor det oftest vil være nødvendigt at forsyne konstruktionen med afstivende elementer i den anden retning.

Kombinerede konstruktioner

Er konstruktioner der kombinerer systemrammer og søjler f.eks. hvor cykelparkering kombineres med rum for renovation.

Tag

Tage findes i tre varianter basis, basis+ og system. Alle tre tagsystemer kan leveres med forskellig form fladt tag, ensidig taghældning, saddeltage eller buede tage.

Basistag

Er ståltrapezplader monteret på tagåse der spænder mellem den underliggende søjle eller rammekonstruktion. Tagrender kan monteres med tagrendebeslag udviklet til systemet. Bemærk basistag kan ikke leveres som buet tag.

Basis+ tag

Er stål-, aluminium- eller plastplader der bæres af spær og tagåse der spænder mellem den underliggende søjle eller rammekonstruktion. Tagrender kan monteres med tagrendebeslag udviklet til systemet.

Systemtage

Er opbygget af lette trækassetter der bæres af søjler eller tagåse. Kassetterne har på oversiden en tagbeklædning af falsede stål- eller aluminiumsplader. Stern og vindskeer samt undersider er tilsvarende pladebeklædte. Tagrender kan indbygges eller monteres med tagrendebeslag.

Beklædning

Sideflader / vægge kan forsynes med forskellige typer beklædning, som standard f.eks. gitterriste, per- forerede plader, eller elementer af træ. Med udgangspunkt i konstruktionens punkter for fastgørelse kan der udføres andre beklædninger efter kundeønsker, f.eks. billede perforerede plader.

Gitterriste

Gitterristene fås i forskellige designs, eksempelvis med skråtstillede lameller.
Riste kan lakeres i en række standardfarver eller kundespecifik farve.
Riste kan fungere som espalier for slyngplanter og således give overdækningerne grønne vægge.

Perforerede plader

Fås i forskellige designs. f.eks. firkantede eller runde huller. Med huller af forskellig størrelse eller som billedperforering.
Perforerede plader kan leveres i aluminium evt. anodiserede. Plader af stål kan leveres lakerede i en række standardfarver eller kundespecifik farve.

Træbeklædning

Træbeklædningen fås i forskellige designs. Både som tætte og åbne, med vandret eller lodret beklædning, eller som behandlet eller ubehandlet.

Kundespecifik

På Esbjerg søfartsmuseum har kunden valgt en kundespecifik beklædning, der går tematisk i tråd med resten af museets tema og emiterer en fiskers net.

Aptering

Systemet kan apteres med f.eks. cykelstativer, sidehængte døre, skydedøre, lemme for indkast og siddemøbler.

Skydedøre

Cykelstativer

Bænke