Inovenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt det. Vi har tilladt os at tilføje et o fordi god planlægning, formgivning og design udspringer af innovation og nytænkning.

Virksomheden Inovenit udvikler og forhandler produkter primært i stål til landskab, friarealer og byrum. Hovedproduktet er et byggesystem, der kan anvendes til lette overdækninger, afskærmninger, opbevaring og ophold i friarealer og byrum.

Hos Inovenit og underleverandørerne er kerneværdierne, at levere kvalitet til den aftalte pris til den aftalte tid. Al forarbejdning, og produktion bortset fra fremstilling af råvarer i form af stål, oversøisk træ m.v. foregår i Danmark og under hensyn til bæredygtighed.