Boholte cykeloverdækning

Boholteparken, Køge

Ved 85 nyopførte almene boliger, i Boholteparken er der leveret overdækninger for cykler og renovation. Der er leveret 3 forskellige indretninger af model 17. Aflukker med renovation er udført med låsbare døre.

Projektet

Type: Model 17
Udført 2013-2014

2 stk. overdækninger model 17 4,08x8,68 meter
1 stk. overdækning model 17, 4,08x 10,60 meter
4 stk. overdækning model 17, 4,08x 4,84 meter

Konstruktion: Nedstøbte fodbeslag, rammer, udkragede søjler, lodrette stivere og krydsstiver. Hovedspær og tagåse med stikspær.
Tag: Basis med sort ståltrapetzplade. Med fald mod indvendig tagrende i midte.
Beklædning: Gitterriste, monteret indvendig i system.
Aptering: Cykelstativer, 178 stk, Model PP+