Inovenit er et byggesystem skabt til lette overdækninger, afskærmninger, opbevaring og ophold i friarealer og byrum.
Systemet er primært produceret i stål og er udviklet med særlig fokus på fleksibilitet, arkitektonisk variation, samt enkelhed, der gør at produktet kan samles og opstilles på en ukompliceret måde vha. moduler, blot ved brug af almindelig håndværktøj.
Derudover kan de enkelte dele udskiftes, eller ombygges, hvis der opstår nye behov.

Hos Inovenit og underleverandørerne er kerneværdierne, at levere kvalitet til den aftalte pris til den aftalte tid. Al forarbejdning, og produktion bortset fra fremstilling af råvarer i form af stål, oversøisk træ m.v. foregår i Danmark og under hensyn til bæredygtighed.

Inovenit er 100 % dansk produceret.

Fleksibilitet

· Kan anvendes til forskellige formål og rumme forskellige funktioner.

· Kan apteres med forskellige tilbehørsdele.

· Kan opbygges i forskellig størrelse i alle tre retninger, længde, bredde og højde.

Variation

· Delelementer kan kombineres, så det færdige system kan indgå naturligt i arkitektur og kontekst.
Og hvor valget af delelementer betyder, at samme funktionalitet kan skabes til forskellig pris.

· Tillader, at kundeønsker kan indarbejdes.

Enkelhed

· Kan samles og opstilles på en enkel og ukompliceret måde.

· Er enkelt at transportere, samle og opstille, ved brug af almindeligt håndværktøj.

· Dele kan udskiftes, eller ombygges, hvis der opstår nye behov.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev